خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ عاشقانه گرافیکی

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ گرافیکی قلب و خطوط موج دار

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ گرافیکی,قالب وبلاگ عاشقانه,قالب وبلاگ عاشقانه حرفه ای,قالب وبلاگ قلب,قالب وبلاگ بنفش,قالب وبلاگ با موضوع عشق,قالب وبلاگ عاشقانه گرافیک,قالب وبلاگ عشقولانه

موضوع یا موضوعات مناسب : عاشقانه,عمومی

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 30

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | 11:42 pm | نویسنده : مجید بابایی