خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد....
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید.

نام قالب وبلاگ : قالب وبلاگ دکوراسیون شیک

توضیح کوتاه : قالب وبلاگ دکوراسیون منزل

کلمات کلیدی این قالب وبلاگ : قالب وبلاگ مبلمان,قالب وبلاگ دکوراسیون,قالب وبلاگ دکور خانه,قالب وبلاگ طراحی دکورسیون,قالب وبلاگ مبل,قالب وبلاگ آیینه

موضوع یا موضوعات مناسب : عمومی,طراحی و دکوراسیون

نوع قالب : 3 ستونه

شماره قالب وبلاگ ماه اسکین : 102

طراحی شده توسط : ماه اسکین

M a h S k i n . I r

تاريخ : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | 8:30 am | نویسنده : مجید بابایی